ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۷/۱۲ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

■ احکام دینی

■ عقائد اسلامی

■ تهذیب و اخلاق

■ حدیث شناسی

■ تفسیر قرآن

آخرین پرسش‌ها

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

منظور از دوبار مردن و دوبار زنده شدن در آیه شریفه : (رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) چه میباشد؟

با سلام

منظور از دوبار مردن و دوبار زنده شدن در آیه شریفه : (رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) چه میباشد؟
برای این آیه تفسیر های متعددی نوشته شده که از جمله آنها: 

* تفسیر اثنی عشری: نوبت اول نزد انقضاى آجال، و نوبت دوم در قبر بعد از آن زنده گردانيدى بر اين منوال. وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ‌: و زنده گردانيدى ما را دوبار، بار اول در قبر، و بار دوم در بعث و نشور. 

** ابن عباس: اماته اولى در اصلاب پدران وقتى كه نطفه بودند، و اماته دوم در دنيا. احياى اول در دنيا براى تكليف، و احياى دوم در قيامت براى ثواب و عقاب. 

*** تبيان: اماته اولى وقتى كه ذريه آدم را بيرون آورد و ميثاق را از آنها گرفت و بميرانيد، اماته دوم در دنيا. احياى اول وقتى كه نطفه بودند، و احياى دوم در بعث‌.

**** تفسیر نور (قرائتی): مراد از دو بار مردن، ظاهراً مرگ در پايان عمر و مرگ در پايان برزخ است و مراد از دو بار زنده شدن، زنده شدن در برزخ و زنده شدن در قيامت است.

***** مراد از دو مرگ، يكى زمان قبل از پيدايش انسان و يكى پايان عمر اوست و مراد از دو بار زنده شدن زمان پيدايش انسان در دنيا و زمان قيامت است و دليل حرف خود را آيه‌ى‌ «كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» آورده‌اند.

****** تفسیر اطیب البیان: مفسرين‌ ‌اختلاف‌ كردند در‌ ‌اينکه‌ دو موت‌ و دو احياء بعضي‌ گفتند موت‌ ‌در‌ دنيا و موت‌ ‌در‌ قبر و احياء ‌در‌ قبر و ‌در‌ قيمة بعضي‌ گفتند موت‌ قبل‌ ‌از‌ نطفه‌ و موت‌ ‌در‌ دنيا و احياء ‌بعد‌ ‌از‌ نطفه‌ و ‌در‌ قيمة بدليل‌ ‌قوله‌ ‌تعالي‌ كَيف‌َ تَكفُرُون‌َ بِاللّه‌ِ وَ كُنتُم‌ أَمواتاً فَأَحياكُم‌ ثُم‌َّ يُمِيتُكُم‌ ثُم‌َّ يُحيِيكُم‌ ثُم‌َّ إِلَيه‌ِ تُرجَعُون‌َ‌-‌ بقره‌ آيه 26، بعضي‌ گفتند موت‌ قبل‌ ‌از‌ نطفه‌ و موت‌ ‌در‌ دنيا و احياء ‌بعد‌ ‌از‌ نطفه‌ و ‌در‌ قبر لكن‌ تمام‌ اينها تفسير برأي‌ و تخرّص‌ بغيب‌ و خلاف‌ ظاهر قرآن‌ ‌است‌.

******* تفسیر نمونه: منظور از دو بار میراندن، مرگ در پایان عمر و مرگ در پایان برزخ است، و منظور از دو مرتبه احیا، احیای برزخی و احیای در قیامت است.
به این ترتیب ما یک حیات جسمانی داریم و یک حیات برزخی، در پایان عمر از حیات جسمانی می‌میریم، و در پایان این جهان از حیات برزخی و نیز دارای دو حیات به دنبال این دو مرگ هستیم: حیات برزخی، و حیات روز قیامت.

والله العالم 
محمد علوی
تاریخ: [۱۳۹۸/۱/۲۵]     بازدید: [1215]

ارسال سوال