ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۲ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

■ احکام دینی

■ عقائد اسلامی

■ تهذیب و اخلاق

■ حدیث شناسی

■ تفسیر قرآن

آخرین پرسش‌ها

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

اجازه انتشار كتب ضاله و شبهات وهابیت را نمیتوان داد!

هركسي حق اظهار نظر دارد يكي مخالف و يكي موافق. شما افكارت را بيان كن وديگري در جواب تفكر خودش را بيان کند تا جوانها بفهمند حق وباطل چيست و تشخيص بدهند.
در اسلام انتشار كتب و افكار ضاله حرام و مقابله با ان ها واجب شرعي است.
بنابر این اجازه انتشار كتاب ايات شيطاني سلمان رشدي را هم نمیتوان داد!
بنابر این اجازه انتشار كتب ضاله و شبهات وهابیت را نمیتوان داد!
تنها به اين بهانه كه هر كس در بيان عقايد خود آزاد است، نمیتوان اجازه تبلیغ بر ضد دین را صادر کرد.
در اینصورت اگر کسی بخواهد عكس های مستهجن را منتشر کند، شما نیز به عنوان آزادي در عقيده و بیان آراء و افکار، كاري با او نداشته باشيد!
این مخالف عقل و نقل و وجدان انسانی سالم میباشد.

به طور كلي، نشر افكار ضاله در محيط هاي عمومي، باعث مسموميت ديگران شده و بايد از این کار جلوگيري کرد.

البته بايد فرق گذاشت بين سوال درباره يك شبهه و بين ترويج يك شبهه!
كسي كه سالم باشد، سوال ميكند و در بين اهل آن علم، به دنبال جواب ميگردد، مانند ده ها فردي كه روزانه سوال ميكنند و جواب ميگيرند از اهل فن.
 اما كسي كه مريض باشد همان شبهه را در بين مردم فرياد ميزند! حتى اگر احياناً كسي در بين آن مردم عوام پيدا بشود كه قدرت پاسخ دادن به شبهه را داشته باشد، فرد مذکور حاضر به شنيدن آن جواب ها نبوده و نيست !
به اينطور افراد اطلاق معاند میشود و اساساً نبايد با آنها وارد بحث و جدل شد زیرا در اغلب موارد فايده اي نداشته و نتیجه ای جز اتلاف وقت ندارد!
تاریخ: [۱۳۹۶/۱۱/۸]     بازدید: [593]

ارسال سوال