ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۶/۳ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

ابن‌عربی: ان شُربَ‌الماء من الشهوات الکاذبة!

ابن‌عربی: ان شُربَ‌الماء من الشهوات الکاذبة .

ابن‌عربی می‌گوید آب نخورید چرا که تشنگی دروغ است .


مردک برای توجیه عمل ننگین یزید بن معاویه علیه لعنت الابد الآبدین از گفتن هیچ خزعبلی دریغ نمی‌کنه؛ و دل‌سوختن دارد آنهایی که به این مزخرفات دل‌بستن و هی توجیه می‌کنند؛ ... مشاهده پاسخ

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

ارسال سوال