ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۷/۱۲ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

مقالات پربازدید

ترک شیرازی و شعر شاعران

ترک شیرازی و شعر شاعران

حافظ شیرازی
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

  ********

صائب تبریزی
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

  ********

استاد شهریار
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح اجزا را
هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را


 ********


اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 
شنیدم هر کسی با شعر به او بخشیده یک جا را


یکی دست و یکی پا را یکی هم روح و اجزا را
یکی هند ویکی یکجا سمرقند و بخارا را


ولی این کمترین بنده به روی قلب حک کردم
به عشقش می دهم جان را و أبها را وأمها را


نه خال هندویی دیدم ولی با چشم دل دیدم
ضمیر و ظاهر و نورش منوّر کرده أعلی را


نه محتاج سمرقند است نه می خواهد بخارا را
نه حافظ درک او کرده نه آن که داده دنیا را


عزیز من غریبانه برای من دعا دارد
که من یار رهش باشم رها گویم هوس ها را


به جای بذل و بخشش ها به جای شعر و شاعرها
اگر مردی بیا در ره رها کن کار دنیا را


که آن دم یار می آید مسیح از غار می آید
همه بر چشم می سایند خاک پای مولا را 


و آن دم روز موعود است ظهور قائم آخر
بگیرد از عدو آن جا بهای اشک زهرا را


 سید محمد علوی

ارسال سوال