ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۷/۱۲ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

مقالات تصادفی

مقالات پربازدید

جوانان بنی هاشم يكايک در تب و تابند

جوانان بنی هاشم يكايک در تب و تابند
يكی اكبر يكی قاسم همه در فكر اربابند


علی اصغر شده تشنه شده مادر پر از غصه
برای طفل بی تابش پی يک جرعه از آبند


به حيوانات صحرا و به مرغان هوا بنگر 
به خيمه قحط اب اما وحوشش جمله سيرابند


رقيه مضطرب گشته سكينه آيه ميخواند
به ميدان يک به يک رفته ثنا گويان اربابند


انا ابن الحيدرم گويد انا ابن المجتبى خواند
یکی از آن یکی احسن تماماً درّ نايابند


یکی از آن یکی اشجع یکی از آن یکی اورع
به وقت معركه اما یکایک همچو گردابند


همه ماه و همه اختر یکی از آن یکی بهتر
به پيش روی مه اما چو شمعی پيش مهتابند


یکی سر ميدهد آنجا یکی جان ميدهد اينجا
یکایک غرق جانبازی همه سرمست و شادابند


زمين از خونشان جيحون زمان با نامشان گلگون
جوانان بنی هاشم جنود رب الاربابند


سيد محمد علوی
١٤ محرم الحرام ١٤٤٢ هجری

ارسال سوال