ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۷/۱۲ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

مقالات تصادفی

مقالات پربازدید

ان تنكروني، فانا بن الحسنم

ان تنكروني، فانا بن الحسنم


ان تنكروني، فانا بن الحسنم
فاتح ميدان، من زنسل حسنم
ان تنكروني، من ز آل حيدرم
و اذن ميدان، من از عمويم اورم


شبل علي مرتضى من هستم
سبط نبي مصطفي من هستم
فاتح خيبر و حنين و احزاب
وارث شمشير خدا من هستم
حامي دين جد خود دمادم
جان بر كف عمو حسينم هستم


ان تنكروني، فانا بن الحسنم


ان تنكروني، هر كس به پيكار ايد
از پهلوانان، هر كس به ديدار ايد
در بين دشمن، كسي حريفم نشود
از حمله هايم، زمين به لرزه در ايد


به خاك و خون كشيده او سپاهي
دشمن به زير دست و پا چو كاهي
صداي تكبير حسين بلند است
عمو به قربانت تو خود سپاهي


ان تنكروني، فانا بن الحسنم


ان تنكروني، ذكر لبش كم نشود
هر سو بتازد، دشمن حريفش نشود
يك بار ديگر، علي به ميدان امده
از ترس جانش، كسي قريبش نشود


دشمن حريف زاده ى حيدر نيست
اين جنگ تن به تن صلاحشان نيست
از هر طرف با سنگ و چوب و نيزه
عمو بفريادم برس پدر نيست


ان تنكروني، فانا بن الحسنمسيد محمد علوي
٢٧ ذي الحجة ١٤٤٠

ارسال سوال