ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۹/۴/۳ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

مقالات تصادفی

مقالات پربازدید

همه كلب حسينيم

همه كلب حسينيم


ما خادمان حسينيم و در ركاب حسينيم و جان فداي حسينيم و عاشقان حسينيم و از همه عالميان بريده با نام حسينيم و همه گريه كن روضه ى عباس حسينيم.


لک لبیک حسین      لک لبیک حسین


كه با دست بريده، صدا زد كه اخا لحظه ى آخر، شنيدم به خدا ناله ى مادر، صدا زد پسرم آه برادر.


لک لبیک حسین      لک لبیک حسین


و در هيئت ارباب، همه مست جمال رخ مهتاب، همه منتظر ديدن روي پسر فاطمه هستيم، در اين ميكده مستانه نشستيم، و از ذكر حسين بن علي خسته نگشتيم، كه ذكرش همه عشق است، كه ذكرش همه روح است، كه ذكرش همه جان است، كه ذكرش به خدا عين حيات است.


لک لبیک حسین      لک لبیک حسین


و در لحظه ى مرگم، اميدم به حسين است، اميدم به دو دست پسر ام بنين است، اميدم به سه ساله، به زهراي حسين است.


لک لبیک حسین      لک لبیک حسین


همه گريه كن و سينه زن فاطمه هستيم، و در روز عزاي پسرش سر بشكستيم، كه با عمه ى سادات، ز يك قافله هستيم.


لک لبیک حسین      لک لبیک حسین


و در خيمه ى ارباب، كسي را لقبي نيست، همه خادم زوار حسينيم، همه ريزه خور خان حسينيم، همه كلب حسينيم، همه كلب حسينيم.


لک لبیک حسین      لک لبیک حسین

----------------------------

سبک دوم این شعر:


ما خادمان حسينيم
 ما وارثان حسينيم
ما جان فداي رقيه
ما عاشقان حسينيم


ما از همه عالميان بريده با نام حسينيم
اينجا همه گريه كن روضه ى عباس حسينيم.


كه با دست بريده، صدا زد كه اخا لحظه ى آخر، شنيدم به خدا ناله ى مادر، صدا زد پسرم آه برادر.


ما خادمان حسينيم
 ما وارثان حسينيم
ما جان فداي رقيه
ما عاشقان حسينيم


 ما از همه عالميان بريده با نام حسينيم
اينجا همه گريه كن روضه ى عباس حسينيم.


و در هيئت ارباب، همه مست جمال رخ مهتاب، همه منتظر ديدن روي پسر فاطمه هستيم، در اين ميكده مستانه نشستيم، و از ذكر حسين بن علي خسته نگشتيم، كه ذكرش همه عشق است، كه ذكرش همه روح است، كه ذكرش همه جان است، كه ذكرش به خدا عين حيات است.


ما خادمان حسينيم
 ما وارثان حسينيم
ما جان فداي رقيه
ما عاشقان حسينيم


 ما از همه عالميان بريده با نام حسينيم
اينجا همه گريه كن روضه ى عباس حسينيم.


و در لحظه ى مرگم، اميدم به حسين است، اميدم به دو دست پسر ام بنين است، اميدم به سه ساله، به زهراي حسين است.


ما خادمان حسينيم
 ما وارثان حسينيم
ما جان فداي رقيه
ما عاشقان حسينيم


 ما از همه عالميان بريده با نام حسينيم
اينجا همه گريه كن روضه ى عباس حسينيم.


همه گريه كن و سينه زن فاطمه هستيم، و در روز عزاي پسرش سر بشكستيم، كه با عمه ى سادات، ز يك قافله هستيم، زيك قافله هستيم.


ما خادمان حسينيم
 ما وارثان حسينيم
ما جان فداي رقيه
ما عاشقان حسينيم


 ما از همه عالميان بريده با نام حسينيم
اينجا همه گريه كن روضه ى عباس حسينيم.


و در خيمه ى ارباب، كسي را لقبي نيست، همه خادم زوار حسينيم، همه ريزه خور خان حسينيم، همه كلب حسينيم، همه كلب حسينيم.


ما خادمان حسينيم
ما وارثان حسينيم
ما جان فداي رقيه
ما عاشقان حسينيم


محمد علی علوی
25 ذي الحجة 1440 هـ

ارسال سوال