ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲۰ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

مؤمن بر مؤمن هفت حق دارد

مؤمن بر مؤمن هفت حق دارد
معلّى بن خنيس مى گويد: به امام صادق (ع) گفتم: حق مؤمن بر مؤمن چيست؟ فرمود: هفت حق واجب است كه رعايت همه آنها بر او لازم مى باشد و اگر با آن مخالفت كند از ولايت خدا بيرون رفته و فرمان او را اطاعت نكرده و خدا را در او نصيبى نيست.
مى گويد: گفتم: فدايت شوم آنها كدامند؟ فرمود: واى بر تو اى معلى، من از سر دلسوزى بر تو مى ترسم كه آنها را ضايع كنى و به جا نيارى و بدانى و عمل نكنى، گفتم:
توانى نيست مگر از جانب خداوند، فرمود: آسان ترين آنها اين است كه
1- آنچه را كه بر خود مى پسندى بر او نيز بپسندى و آنچه بر خود نمى پسندى بر او نيز نپسندى،
2- و حق دوم اين است كه در برطرف كردن نياز او تلاش كنى و خوشنودى او را بخواهى و با سخن او مخالفت نكنى،
3- حق سوم اينكه با جان و مال و دست و پا و زبانت به او كمك كنى،
4- حق چهارم اينكه چشم و راهنما و آيينه و پيراهن او باشى،
5- حق پنجم اينكه چنين نباشد كه تو سير باشى و او گرسنه بماند و تو لباس بپوشى و او عريان باشد و تو سيراب شوى و او تشنه باشد،
6- حق ششم اينكه اگر تو همسر و خادمى دارى و برادرت ندارد خادم خود را بفرستى تا لباس او را بشويد و به او غذا تهيه كند
و رختخواب او را پهن كند كه همه اينها ميان تو و او قرار داده شده است.
7- حق هفتم اينكه سوگند او را باور كنى و دعوت او را بپذيرى و در تشييع جنازه او حاضر شوى و در بيماريش از او عيادت كنى و بدن خود را در راه برطرف كردن نياز او به زحمت اندازى و او را محتاج اين نكنى كه از تو خواهشى بكند و به قضاى حوائج او شتاب كنى، اگر اين كارها را كردى ولايت خود را به ولايت او و ولايت او را به ولايت خداوند پيوند زدى.

ارسال سوال