ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲۰ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

هفت گروه از دانشمندان در آتشند

سبعة من العلماء في النار
هفت گروه از دانشمندان در آتشند
از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود:
 إن من العلماء من يحب أن يخزن علمه و لايؤخذ عنه فذاك في الدرك الأول من النار
از دانشمندان كسانى هستند كه دوست دارند علمشان را ذخيره كنند و مردم از آنان بهره مند نشوند، اينان در طبقه اول آتشند،
 و من العلماء من إذاوعظ أنف و إذاوعظ عنف فذاك في الدرك الثاني من النار
و بعضى از دانشمندان وقتى به آن‌ها موعظه شود آن را قبول نمى كند و چون خود او موعظه كند خشنونت نشان مى دهد، اينان در طبقه دوم آتشند،
و من العلماء من يري أن يضع العلم
عندذوي الثروة والشرف و لايري له في المساكين وضعا فذاك في الدرك الثالث من النار
و بعضى از دانشمندان علم را نزد ثروتمندان مى برند و نزد فقيران نمى برند، اينان در طبقه سوم آتشند،
و من العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين فإن رد عليه شيء من قوله أوقصر في شيء من أمره غضب فذاك في الدرك الرابع من النار
و بعضى از دانشمندان در علم خود شيوه جباران و سلاطين را پيش گرفته اند كه اگر چيزى از سخن آنان رد شود و يا در باره آنان قصورى رخ دهد خشم مى گيرند، اينان در طبقه چهارم آتشند،
و من العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصاري ليغزر به ويكثر به حديثه فذاك في الدرك الخامس من النار
و بعضى از دانشمندان احاديث يهود و نصارى را طلب مى كنند تا با آن دانش خود را افزايش دهند، اينان در طبقه پنجم آتشند،
و من العلماء من يضع نفسه للفتيا و يقول سلوني ولعله لايصيب حرفا واحدا و الله لايحب المتكلفين فذاك في الدرك السادس من النار
و بعضى از دانشمندان خود را در معرض فتوا قرار مى دهند و مى گويند: از من بپرسيد، در حالى كه شايد يك سخن را درك نكنند و خداوند كسانى را كه خود را به تكلف انداخته اند دوست ندارد، اينان در طبقه ششم آتشند،
 و من العلماء من يتخذ علمه مروءة وعقلا فذاك في الدرك السابع من النار
و بعضى از دانشمندان علم خود را سرمايه شخصيت و عقل قرار مى دهند (تا مردم آنان را مهم بدانند) اينان در طبقه هفتم آتشند.
الخصال

ارسال سوال