ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۹/۶/۲۹ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

مقالات پربازدید

حكومت دزد و غارت گر و بي دين است!

حكومت دزد و غارت گر و بي دين است!

متاسفانه وقتي منابع اطلاعاتي بعضي از ما شبكه هاي غربي و ماهواره اي يا افراد مخالف يا معاند با انقلاب يا دين يا افراد وگروههاي غير مذهبي شد ، و افكار و اخبار و اراء انان را شنيديم ، ميل به انها پيدا ميكنيم!

معروف است كه در دولت هاي لاييك و بي دين ميگويند يك دروغ را آنقدر تكرار كنيد تا مخاطب آن را باور كند.

از طرفي بارها تذكر داده شده كه شبكه هاي معاند اين نظام ، حتى اگر با ٩٩ درصد حرفهاي راست خود ، يك درصد دروغ خود را هم بگويند ، شنونده وقتي آن ٩٩٪؜ را شنيد ديگر متوجه آن ١٪؜ نيست و همين خبرهاي دروغ در طول زمان تبديل ميشود به يك تفكر لاييك و سياست منهاي دين!

بگذريم ...
خوب است شما و خود را مهمان مضمون روايتي از امام صادق عليه السلام كنم ان شاء الله كه مفيد باشد؛
شخصي از يكي از شهرهاي دوردست خدمت امام در مدينه رسيد و عرض كرد ؛ اوضاع در شهرشان خيلي بد از همه از دين زده شده اند ديگر كسي از شما تبعيت نميكند و... امام فرمودند راست ميگويي.

كمي بعد از ان فردي ديگر از همان شهر بر امام وارد شد و عرض كرد ؛ اقا اوضاع شهر بسيار مناسب است جوانان همه متدين و ملتزم هستند همه جا حرف شما و روايات شماست.
امام صادق فرمودند راست ميگويي.

كسي كه در محضر امام بود سوال كرد كه چطور ميشود هر دو نفر اين ها راست بگويند؟

امام فرمودند شخص اول با نا اهلان و بدان نشست و برخواست ميكرد و همه چيز را بد ميديد شخص دوم با خوبان و متدينين رفت و امد ميكرد ، همه را خوب و متدين ميديد.

---------------

از نظر ما، حكومت عادل و حاكم فعلي مرجع جامع الشرايط عادل و لازم الإتباع است هرچند بي عدالتي هايي هم در بعضي موارد رخ ميدهد كه حاكم با ان مقابله كرده و ميكند و خواهد كرد وگرنه عدالتش زير سوال ميرود.

از نظر بعضي ها، حكومت دزد و غارت گر و بي دين ، و شخص حاكم فعلي در اين صورت فردي دزد و فاسق و بي دين است ! چون با وجودي كه ميداند و ميتواند ، جلوي ظلم و ظالم را نميگيرد!

حال اين كه هر کس از كدام نظريه تبعيت كند، بستگي به خود شخص و تشخيص شرعي او دارد.

اما در صورت تبعيت از هر نظري، بايد مسئوليت شرعي ان را نيز بپذيرد و جوابگوی ان باشد.

-----------------

بنده بارها عرض كرده ام به دوستان ، بحث بر سر مسائل جزئي تا زماني كه اتفاق نظري بر كليات نباشد فايده اي ندارد، پس اول بايد كليات مورد قبول دو طرف را مورد بررسي قرار داد.

به همين دلیل است كه طلبه ، براي شروع بحث، اول منكر وجود خدا ميشود و بعد وارد بحث ميشود و بر فرض اثبات خدا به سراغ مسائل جزئي تر و پايين تر ميرود!

اين ميشود يك بحث فني و علمي!

حالا اول بياييد ببينيم اينجا چند نفر خدا را قبول دارند و چند نفر منكر وجود خدا هستند؟!!!

ارسال سوال