ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۷/۱۲ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

مقالات پربازدید

ابلیس هم با حبّ مولا در امان است

ابلیس هم با حبّ مولا در امان استچون خالق یکتا بنای خلق بگذاشت
در ابتدا بر خال لب بسم الهی داشت


از خلق حیدر خالقش قصد دگر داشت
او را خدا نقطه به زیر باء بگذاشت


یعنی که ای مخلوق من گر زنده هستی
مدیون لطف مرتضی هر لحظه هستی


گر از عدم با امر من موجود گشتی
در سایه نام علی محدود گشتی


با حب او در پیش من محبوب باشی
گر بغض او داری زمن مطرود باشی


حیدر مدار خلقت کون و مکان است
ابلیس هم با حبّ مولا در امان است


شاعر چسان گفته که گر لطف علی بود
چون افتاب اسمان ذره همی بود


می افریند از عدم برتر زخورشید
ذره خدایی میکند بی شک و تردید


وجه علی نور خدا وجه بشر نیست
حب علی حب خدا حب بشر نیست


حتی خدا هم وقت دیدار رسولش
با صوت حیدر راز گفته با رسولش


سیبی که بهر خلقت زهرا گرفته
آخر بدید از دست حیدر میگرفته


در شان مولا هر کسی وصفی شنیده
از جایگاه مرتضی برتر ندیده


با این همه اوصاف و القاب سرامد
خود گفته من عبدم به درگاه محمد


نشناختش کس جز رسول و رب سرمد
یعنی بود یکتا خدا حیدر محمد


سید محمد علی علوی

ارسال سوال