ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱/۸ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

مقالات پربازدید

خدا را با علي ديدم

خدا را با علي ديدم


خدا را با علي ديدم
علي را با خدا ديدم
مگو اين كفر و الحاد است
كه من قالو بلى ديدم

به وقت خلقت افلاك
بيامد ايه ي لولاك
نبي گفتا كه در انجا
علي را با خدا ديدم

زمين آندم كه پيدا شد
زمان آندم كه احيا شد
در آن شش روز پيدايش 
علي را با خدا ديدم

به وقت خلقت ادم
ملك گفتا كه در ان دم
به حال سجده بر اسماء
علي را با خدا ديدم

به وادي امد ار موسى
بوقت معجزه عيسى
شنيدم هر نبي گفتا
علي را با خدا ديدم

به باب قلعه خيبر 
اشاره ميكند حيدر
در ان ميدان وانفسا
علي را با خدا ديدم

بگفت ان كافر بي دين
به روي بستر ان پايين
به جاي ديدن احمد
علي را با خدا ديدم

به روز جنگ احزابش
حنينش خيبرش بدرش
نبي گفتا كه من هر دم
علي را با خدا ديدم

و جبرائيل و ميكائيل و 
اسرافيل و عزرائيل
به چندين جا بگفتندا
علي را با خدا ديدم

به وقت ضربت شمشير
صدا زد فزت در تقدير
و حق گفتا كه من حالا
علي را با خدا ديدم

علي را در خدا ديدم
خدا را در علي ديدم
علي را از خدا ديدم
خدا را از علي ديدم
علي را با خدا ديدم
خدا را با علي ديدم

ارسال سوال