ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱/۸ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

مقالات تصادفی

مقالات پربازدید

يك نفر در ميان گودال

يك نفر در ميان گوداليك نفر در ميان گودال و                 واي وای وای
صد نفر ميزدند زينب را                 واي وای وای


يك نفر خنجري براورده                 واي وای وای
صد نفر ميبرند معجر را                 واي وای وای


يك نفر زير دست و پا مانده                 واي وای وای
صد نفر چكمه هاي نو بر پا                 واي وای وای


یک نفر صورتش به روی خاک                 واي وای وای
صد نفر میکشند خنجر را                 واي وای وای


يك زن بي دفاع و بي معجر                 واي وای وای
لشكري با نگاه بي پروا                 واي وای وای


يك سه ساله شبيه بر زهرا                 واي وای وای
صد نفر ميكشند گوشش را                 واي وای وای


با صداي نحيف ميخواند                 واي وای وای
كو عمويم؟ كه ديده اكبر را                 واي وای وای


با دو دست نحيف ميگيرد                 واي وای وای
گوشه ى گهواره ى اصغر را                 واي وای وای


یا زگهواره دست بردارید                 واي وای وای
يا به همره برید خواهر را                 واي وای وای


خولی بی حیا درآنجا بود                 واي وای وای
قیمتی هم گذاشت زینب را                 واي وای وای

سید محمد علوی

ارسال سوال